تاریخچه تشکیل موسسه مهندسان بدون مرز ایران

موسسه مهندسان بدون مرز- ایران یک موسسه  غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مردم نهاد میباشد که  در سال 1388 به ثبت رسید.  انگیزه این تشکل از آنجا آغاز شد که در سال 1381گروهی از مهندسان بدون مرز از آلمان، سوید، هلند و بخشی دیگر از کشورهای اروپایی به دعوت یکی از اعضای ایرانی این گروه و با حمایت سازمان محیط زیست ایران سمیناری را با موفقیت در تهران با سرفصلهای محیط زیست و توسعه پایدار برگزار نمودند .

بر طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران مجوز این موسسات که مردم نهاد میباشند از وزارت کشور اخذ میگردد. تهیه اساسنامه ای که گویای کلیه اهداف، روشهاو خط مشی های موسسه میباشد توسط علاقمندان پیگیری و در سال 1385 با تایید وزیر محترم وقت کشور تصویب وبه گروه پنج نفره هیات موسس ابلاغ گردید. ثبت نهایی این موسسه در سال 1388 با کوشش هیات مدیره مرحله نهایی خود را گذراند. آرم موسسه “آناهیتا” انتخاب گردید، که در ایران به عنوان فرشته آبهای پاک شناخته شده است.

 

اساسنامه

موضوع موسسه مبتنی بر دستور کار 21 ریودوژانیرو، حفاظت محیط زیست و ارتقای سطح زندگی مردم به لحاظ فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و اقتصادی  در سطح کشور و جهان در نظر گرفته شده است. از اهداف برجسته موسسه شامل  بخشهای زیر است:

  • تلاش در انتقال آخرین فن آوری های تصفیه آبهای آلوده و حفظ آبهای شیرین
  • بکار گیری فن آوری های جدید بر اساس معاهده دولت ایران در توسعه پایدار
  • همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیر دولتی برای انجام پروژه های مختلف در جهت پروژه های توسعه پایدار ملی، منطقه ای و بومی در ایران و خاور میانه
  • تلاش در ثبت میراثهای ارزشمند بین المللی طبیعی در یونسکو و سازمانهای مشابه بین المللی
  • اطلاع رسانی در خصوص فن آوری های مرتبط ملی و فراملی از طریق کنفرانسها، سمینارهای علمی، فرهنگی و سرمایه گذاری های متقابل
  • ایجاد کارگاه های فن آوری های نوین با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی ایران و نمایندگان رسمی سازمانهای معتبر و شناخته شده بین المللی در ایران
  • ایجاد روابط دو و چند جانبه با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی برای همکاری های مختلف و توسعه فرهنگ پایدار

Leave a Reply