All Posts By

admin

سمن‌های محیط زیست ویترین دولت یا حامیان زیست بوم

By | مقاله ها | No Comments

سمن‌های محیط زیست، ویترین دولت یا حامیان زیست بوم

اعظم بهرامی – ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

یک ادبیات کلی‌گر و انتزاعی بر اکثر تصمیمات سازمان محیط زیست حاکم است. پوسته‌ای ظاهری که یا ناشی از ناتوانی و بی‌برنامگی است و یا ضعف در سیستم حمایت و پشتوانه مالی و قانونی نهاد قدرت از این سازمان.

جدول 1

Read More

مبانی فکری سازمان مهندسان بدون مرز ایران

By | مقاله ها | One Comment

مبانی فکری سازمان مهندسان بدون مرز ایران

… اگر انسان ارتباط ذهني , معنوي و امكان لمس و درك (اكوسيستم  و محیط زیست) را از دست بدهد بدون ترديد امكان لمس و درك خداوند و انسانيت را هم از دست خواهد داد. تعارض و هم زاد نبودن انسان و محيط طبيعي زادبوم او ، به هر شكل، به هر دليل و به هر وسعتي كه باشد تفكر خلاق را در اوی انسان از بين مي برد . اگر چنين شد انسان از درك بودن خود و لذت بردن از زيبايي‌هاي خداوندی در حيات بشر، حيات وحش،  حيات گياهي و حيات جامدات ناتوان مي ماند. اگر درك و لذت از زيبايي ها در او از ميان برود ديگر هيچ گونه زمينه معنوي، فرهنگي، اجتماعي در او رشد نخواهد كرد. در اين وضعيت است كه فاجعه فرهنگي  و زيست محيطي اجتماعات انساني-  حيواني و گياهي رخ مي نمايد. چرا كه نه حقيقتي وجود خواهد داشت و نه عشقي در انسان پاي مي گيرد. Read More

تاریخچه موسسه مهندسان بدون مرز ایران

By | مقاله ها | No Comments

تاریخچه تشکیل موسسه مهندسان بدون مرز ایران

موسسه مهندسان بدون مرز- ایران یک موسسه  غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مردم نهاد میباشد که  در سال 1388 به ثبت رسید.  انگیزه این تشکل از آنجا آغاز شد که در سال 1381گروهی از مهندسان بدون مرز از آلمان، سوید، هلند و بخشی دیگر از کشورهای اروپایی به دعوت یکی از اعضای ایرانی این گروه و با حمایت سازمان محیط زیست ایران سمیناری را با موفقیت در تهران با سرفصلهای محیط زیست و توسعه پایدار برگزار نمودند .

Read More