Monthly Archives

مارس 2015

تاریخچه موسسه مهندسان بدون مرز ایران

By | مقاله ها | No Comments

تاریخچه تشکیل موسسه مهندسان بدون مرز ایران

موسسه مهندسان بدون مرز- ایران یک موسسه  غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مردم نهاد میباشد که  در سال 1388 به ثبت رسید.  انگیزه این تشکل از آنجا آغاز شد که در سال 1381گروهی از مهندسان بدون مرز از آلمان، سوید، هلند و بخشی دیگر از کشورهای اروپایی به دعوت یکی از اعضای ایرانی این گروه و با حمایت سازمان محیط زیست ایران سمیناری را با موفقیت در تهران با سرفصلهای محیط زیست و توسعه پایدار برگزار نمودند .

Read More